Vrienden

Vrienden

Als Vriend van het Dudok Quartet stelt u ons in staat om ons muzikale verhaal te vertellen, waar en voor wie dan ook. U geeft ons de kans om nieuwe projecten te bedenken en uit te voeren, om ons unieke verhaal te kunnen vertellen. Al onze CD-opnames en videoregistraties werden in het recente verleden deels door de Vrienden van het Dudok Quartet gefinancierd. Bovendien zorgt u er als Vriend voor dat steeds meer mensen met klassieke muziek in aanraking komen: ook onze schoolconcerten worden mede door Vrienden van het Dudok Quartet financieel mogelijk gemaakt. En dat is precies waar het Dudok Quartet voor gaat: zoveel mogelijk mensen gelukkig maken met muziek.

Ten slotte zijn de Vrienden van het Dudok Quartet een belangrijke bijdrager geweest aan een set van vier klassieke strijkstokken, die speciaal voor ons gebouwd zijn door Luis Emilio Rodriguez Carrington.

Neem voor meer info over de mogelijkheden om Vriend van het Dudok Quartet te worden contact met ons op via vrienden@dudokquartet.com

Rekeningnummer: NL47 INGB 0006 4975 92 t.n.v. Stichting Dudok Kwartet