U als Vriend
Terug naar home

Dank voor uw interesse als Vriend!

We willen meer zijn dan een strijkkwartet dat volstaat met hoogwaardige uitvoeringen van gekende muziek op vertrouwde podia.

Als Vriend kunt u ons helpen te worden wat we willen zijn; een medium dat een van de belangrijkste muziekgenres van de geschiedenis wil verzekeren van een vitale positie in de toekomst.

Op deze website ziet u hoe we dat willen doen: vanuit een visie, met een bepaald instrumentarium, op manieren die verder gaan dan het laten klinken van muziek, en met een actieve rol in de presentatie van nieuw repertoire. Ook nemen we af en toe een les bij musicus die ons inspireert.

We geloven dat het belangrijk is onszelf te blijven bevragen, kritisch te blijven ten opzichte van de manieren waarop we onze ambitie vormgeven. U kunt daar als Vriend een wezenlijke bijdrage aan leveren.

Vrienden van het Dudok Quartet Amsterdam beschouwen we als intimi. U volgt ons op de voet en we laten zien wat we doen met uw steun. Daarnaast bieden we u exclusieve voordelen; bekijk de opties op deze pagina.

De Stichting Dudok Kwartet Amsterdam is een culturele ANBI. Indien u uw periodieke gift laat vastleggen in een onderhandse akte (vanaf € 500 per jaar), geniet u optimaal van de fiscale voordelen. Bereken hier uw belastingvoordeel.

Bent u geïnteresseerd? Neem alstublieft contact met ons op:
+31 6 44 13 26 93
vrienden@dudokquartet.com

Het rekeningnummer van de Stichting Dudok Kwartet is
NL47 INGB 0006 4975 92.

Uw steun, onze toekomst

Vanaf € 500

*periodieke schenking van 5 jaar

U ontvangt

Een gedrukte vrienden-nieuwsbrief (1x p.j)
+ Direct één cd naar keuze
+ Elke nieuwe cd
+ Uitnodiging jaarlijkse seizoenspresentatie
+ Twee vrijkaarten voor een concert
naar keuze

Vanaf € 150

U ontvangt

Een gedrukte vrienden-nieuwsbrief (1x p.j)
+ Direct één cd naar keuze
+ Elke nieuwe cd
+ Uitnodiging jaarlijkse seizoenspresentatie

Vanaf € 50

U ontvangt

Een gedrukte vrienden-nieuwsbrief (1x p.j)
+ Eén cd naar keuze
+ Uitnodiging jaarlijkse seizoenspresentatie

Vanaf € 1.500

*periodieke schenking van 5 jaar

U ontvangt

alle hiervoor genoemde voordelen
+ eenmalig een huisconcert

Of doe een eenmalige donatie

* Deze periodieke schenking bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal 5 jaar. Een periodieke schenking aan het Dudok Quartet Amsterdam is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften.

Nieuwsbrief

Onze muzikale wereld strekt zich ver voorbij de concertzaal uit. Nieuwe ideeën, ontdekkingen, of gewoon genieten van pure schoonheid: in de nieuwsbrief bundelen we het overzichtelijk voor u samen.